• سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید : 32865105-041

تعرفه ها


عنوان هزینه
درگاه غیرمستقیم 1 درصد
درگاه مستقیم 1 درصد
درگاه اختصاصی 2 درصد
انتقال وجه داخلی رایگان
کارمزد تسویه حساب پایا و ساتنا رایگان
کارمزد تسویه حساب به کارت سپه رایگان
کارمزد تسویه حساب اتوماتیک 500 تومان
حداکثر سقف کارمزد خدمات در به بانک 3 هزار تومان می باشد
قابل تغییر به مبلغ 500 تومان برای هر تراکنش در صورت درخواست کاربر
همچنین توسط محاسبه گر زیر میتوانید کارمزد دریافتی به بانک از هر تراکنش با مبلغ مورد نظر و نوع درگاه را مشاهده کنید :

کارمزد: 0 ریال