تعرفه ها

 • در صورتی که کسب و کار شما به دلیل داشتن تراکنش های زیاد کارمزدهای اعمالی برای آن زیاد است به نسبت تعداد و مقدار مبالغ تراکنش ها کارمزدها کاهش داده می شوند و حتی در مواردی به میزان صفر درصد کم خواهند شد لذا در صورتی که فکر میکنید دارای چنین کسب و کاری هستید با ما تماس بگیرید

 • عنوان هزینه
  درگاه غیرمستقیم 1 درصد
  درگاه مستقیم 1 درصد
  درگاه اختصاصی 1 درصد
  انتقال وجه داخلی رایگان
  کارمزد تسویه حساب پایا و ساتنا رایگان
  کارمزد تسویه حساب با به کارت آنی و رایگان !
  کارمزد تسویه حساب اتوماتیک 500 تومان
 • در کلیه درگاهها حداکثر سقف کارمزد خدمات در به بانک 4 هزار تومان می باشد
 • کارمزد دریافتی قابل تغییر به مبلغ 500 تومان برای هر تراکنش در صورت درخواست کاربر می باشد

 • محاسبه گر کارمزد دریافتی در به بانک

  کارمزد دریافتی : 0 ریال