وب سرویس به بانک – راهنمای استفاده

راهنما و مستندات اتصال به درگاه به بانک برای برنامه نویسان

 

به نام خداوند لوح و قلم

مستندات وب سرویس

www.BehBank.com

 

 راهنما و مستندات اتصال به درگاه به بانک برای برنامه نویسان


- راهنمای وب سرویس

انتقال اطلاعات بین پذیرنده و به بانک توسط پروتکل SOAP که مخفف (Simple Object Access Protocol) انجام خواهد گردید. در این پروتکل از استاندارد XML جهت دسته بندی و مدیریت داده ها استفاده می شود و انتقال داده ها توسط پروتکل HTTP و HTTPS انجام می شود.

تمامی داده های برگشتی از به بانک به صورت json می باشد=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

- درخواست پرداخت : متد request

- آدرس ارسال درخواست

https://behbank.com/ws/payments/request.json

نوع درخواست : POST


1-1 پارامترهای ورودی متد Payment :

نام پارامتر نوع داده توضیحات نوع فیلد
* merchantCode String مرچنت درگاه اجباری
* amount Double مبلغ تراکنش به ریال اجباری
* callBackUrl String آدرس بازگشت از درگاه اجباری
* invoiceNumber String شماره فاکتور اجباری
payerEmail String پست الکترونیکی پرداخت کننده اختیاری
payerMobile String موبایل پرداخت کننده اختیاری
Description String توضیحات اختیاری

جدول شماره 1 : شرح پرامترهای وروردی متد Paymentنکته 1 : پارامترهای ارسالی باید مطالبق جدول شماره 1 ارسال گردد ، مقادیر حساس به حروف کوچک و بزرگ می باشند.

نکته 2 : مبلغ تراکنش حتما باید به ریال ارسال گردد.

 پارامترهای خروجی :

نتیجه تراکنش مطابق جدول زیر برای پذیرنده ارسال خواهد شد :

نام نوع داده توضیحات
Status Integer کد وضعیت
Message String شرح وضعیت
paymentNumber String کد توکن پرداخت

جدول شماره 2 : پارامترهای خروجینکته :اگر مقدار فیلد status برابر با عدد 1 باشد ، باید شماره پرداختی که در فیلد PaymentNumber قراردارد را به آدرس درگاه پرداخت به بانک با متد GET ارسال کنید

 

- آدرس درگاه :

http://behbank.com/payment/[paymentNumber]

مثال :

http://behbank.com/payment/445646126

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

- اعتبارسنجی پرداخت : متد verify

- آدرس ارسال درخواست :

http://behbank.com/ws/payments/verify.json

- نوع درخواست : POST

 

پارامترهای ورودی :

نام پارامتر نوع داده توضیحات نوع فیلد
* merchantCode String مرچنت درگاه اجباری
* paymentNumber Double مبلغ تراکنش به ریال اجباری

جدول شماره 3 : پارامترهای ورودی

 

نکته :paymentNumber شماره پرداختی است که در مرحله درخواست پرداخت دریافت کرده اید.

 

 

پارامترهای خروجی :

نام پارامتر نوع داده توضیحات
status Integer کد وضعیت
message String شرح وضعیت

جدول شماره 4 : پارامترهای خروجی

 

نکته :در صورتی که مقدار status برابر با عدد 1 باشد پرداخت با موفقیت انجام شده است در غیر این صورت عدد 0 برگردانده می شود و علت خطا در فیلد message قرار میگیرد.

 


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


 

- دریافت موجودی حساب : متد credit

- آدرس ارسال درخواست :

http://behbank.com/ws/users/credit.json

- نوع درخواست : POST

 

پارامترهای ورودی :

نام پارامتر نوع داده توضیحات نوع فیلد
* apiKey String کلید وب سرویس/td> اجباری
* wallet integer کیف پول )حساب اصلی عدد 1 – حساب پیامکی عدد 2 اجباری

جدول شماره 5 : پارامترهای ورودی

 

 

 

پارامترهای خروجی :

نام پارامتر نوع داده توضیحات
status Integer کد وضعیت
message String شرح وضعیت

جدول شماره 6 : پارامترهای خروجی

 

نکته :در صورتی غیر این صورت عدد 0در صورتی که مقدار status برابر با عدد 1 باشد ، عملیات با موفقیت انجام شده و مبلغ موجودی حساب در فیلد credit قابل دسترسی است.

برای دسترسی به apiKey به بخش پروفایل حساب کاربری خود مراجعه کنید.  


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


 

 

دانلود نمونه کد های اتصال به وب سرویس :

برای دانلود نمونه کدهای اتصال به درگاه بهبانک ورژن Soap بر روی لینک زیر کلیک کنید :


https://www.behbank.com/plugins/view/1


دانلود نمونه کدها آموزش فرمت (Pdf) آموزش فرمت (Word)